DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRUKCIJA | 2022

VIETA: J. Bendoriaus g. 7, Marijampolė
AUTORIAI: G. Vieversys, G. Vieversytė
Pastatas (internatinė mokykla) pastatytas 1962 m. istorinėje Marijampolės miesto dalyje prie Šešupės upės. Pastatas rekonstruojamas jį pritaikant daugiabučio gyvenamojo namo funkcijai. Pagrindinis tikslas atverti pastato architektūrą istorinei ir gamtinei aplinkai, suskaidant esamas plokštumas skirtingo dydžio terasomis bei išdidinant langų angas. 

Related Projects