KLAIPĖDOS ŠV. BRUNONO KVERFURTIEČIO BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO KOMPLEKSO KONKURSINIS PASIŪLYMAS | 2009

VIETA: Debreceno g., Klaipėda
AUTORIAI: G. Vieversys, L. Tumynienė, A. Šablevičius, D. Čipkus, L. Volungevičienė, P. Vitkauskas
Tikslas – išsaugoti žalią parko masyvą. Bažnyčios ir vienuolyno tūriai pabyra parko gilumoje tarsi rožančiaus karoliukai. Pagrindinė komplekso ašis, kuri prasideda varpinėje ir ant kurios pakibę visi tūriai (bažnyčia, koplyčia, kiemelis su bendruomenės patalpomis, vienuolynas), nuo Debreceno gatvės tęsiasi į parko gilumą. Komplekso ašis – riba tarp urbanizuotos teritorijos ir žalio miesto karkaso. 

Related Projects