NAMAS SL

VIETA: Žaliūkių g., Šiauliai
PLOTAS: 320.00m2
AUTORIAI: G.Vieversys, L.Tumynienė
Atsižvelginat į tankiai apžendintą sklypą ir siekiant maksimaliai daugiau išsaugoti medžius, gyvenamasis namas projektuojamas erdviškai išskaidytas iš atskirų vienaaukščių ir dviaukščių funkcinių tūrių. Atskiri tūriai taip pat ženklina ir namo atskiras funkcines grupes: gyvenamąją( dviaukštis tūris), ūkinę ir rekreacinę.

Related Projects