PALAIMINTOJO JONO PAULIAUS II-OJO BAŽNYČIOS KOMPLEKSAS | 2017

VIETA: J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Marijampolė
AUTORIAI: G.Vieversys, T. Eidukevičius, G. Vieversytė
Marijampolės Palaimintojo Jono Pauliaus II bažnyčios kompleksas projektuojamas svarbiausių gatvių susikirtimo ašių centre, ant kalniuko. Kompleksas susideda iš bažnyčios, koplyčios, parapijos namų pastatų. Architektūra paprasta, tradicinių formų, „aprengta“ šiuolaikinių rūbu. 

Related Projects