MARIJAMPOLĖS MIESTO CENTRINĖ DALIS | 2012

VIETA: Marijampolė
AUTORIAI: G.Vieversys, T. Eidukevičius, R. Marcinkevičienės projektavimo biuras, A. Bekerio paslaugų ir komercijos įmonė, UAB „Niša”
Viešoji erdvė – tai miesto veidą ir jo identitetą atskleidžiantis urbanistinis elementas. Kartu tai ir žalioji zona, kur gali vykti visuomenės integracija ir socialinis dialogas. Senosios miesto dalies tvarkymo tikslas – priartinti senamiestį prie žmogaus: apribojant transporto judėjimą suteikti pirmenybę pėstiesiems ir įrengus dviračių takus – dviratininkams; charakteringais gerbūvio, apšvietimo, mažosios architektūros elementais, meniniais akcentais sukurti senamiesčio charakterį. Rekonstrukcijos tikslas –  visų centro dalių vientisumas (pėsčiųjų traukos, funkciniai ryšiai), išlaikant jų savitą charakterį, nuotaiką ir turinį.

Related Projects