MARIJAMPOLĖS POEZIJOS PARKAS | 2012

VIETA: Marijampolė
AUTORIAI: G.Vieversys, T. Eidukevičius, A. Byčenkovas, R. Marcinkevičienės projektavimo biuras
Poezijos parkas yra įsiterpęs tarp Marijampolės miesto centrinės aikštės ir Šešupės upės, per teritoriją teka Javonio upelis. Parkas – labai svarbi viešoji erdvė miestelėnų poilsiui, kameriniams renginiams ir miesto įvaizdžio formavimui. Projektuojant siekta užtikrinti patogius funkcinius ryšius tarp aikštės-parko-upės, humanizuoti Javonio upelį, atverti Šešupės upę, nukasant hidrotechninius pylimus. Šešupės upė, Javonio upelis ir visuma – parko elementai, kuriantys poeziją. Šis projektas  apdovanotas Aplinkos Ministerijos 2013 metų kultūros ir meno premija.

Related Projects