MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS PARKAS | 2014

VIETA: Kauno g., Marijampolė
AUTORIAI: G.Vieversys, A. Byčenkovas, S. Vilutė
Išskirtinė Marijampolės mieste ir unikali Lietuvos kontekste yra Rygiškių Jono gimnazijos viešoji erdvė. Projekto tikslas – puoselėjant istorinę kultūrinę jos raidą bei istorijos sukurtas vertybes humanizuoti, modernizuoti šią erdvę, jai suteikiant reprezentatyvumo, gyvybės bei funkcionalumo. Formuojant planinę gimnazijos viešosios erdvės struktūrą, ją apibrėžė dvi kryptys: viena – tiesiai į istorinį įėjimą orientuota ašis, kita – į pagrindinį įėjimą pasukta ašis. Viešoji erdvė skaidoma į dvi dalis: ramioji dalis, kurioje galėtų vystytis gimnazijos auklėtinių laidų medžių sodinimo tradicijos; aktyvioji dalis (prieigos į gimnaziją), kuriai suteikiama jaunatviškai dinamiška, kintanti struktūra. Šių dviejų erdvių dalis skiria istorinis takas į gimnaziją, kuris išsaugomas autentiško pločio. Prie gimnazijos formuojama aikštė, funkciškai apjungianti abu įėjimus. Dinamiškoje teritorijos dalyje kryptys, atkartojančios senąjį taką ir naujas prieigas į mokyklą, suformuoja rombo formą, kuri prie Jono Jablonskio paminklo zonos sumažinama ir sutankinama. Artėjant link gatvės, įvedamos ažūrinės trinkelės vejai augti, kurios suminkština perėjimą prie gatvės šaligatvio ir „įauga“ į jį. Pasirinktoje rombinėje struktūroje esamų medžių vietose projektuojamos žaliosios zonos, kurių forma atkartoja užduotą stilistiką – rombo kampas atkeliamas ir apšviečiamas, taip sustiprinant emocinę kompozicinę įtampą.

Related Projects