MO MUZIEJAUS KONKURSINIS PASIŪLYMAS | 2014

VIETA: Pylimo g. 17, Vilnius
AUTORIAI: G. Vieversys, T. Eidukevičius, S. Vilutė
Pastatas projektuojamas senamiesčio urbanistinėje struktūroje, todėl idėją „miestas-mieste“ nulėmė supančių aplinkinių kvartalų užstatymo struktūra.
Pastatas suprojektuotas kaip atskiras kvartalas, suskaidytas atskirais skirtingais tūriais, su savo kiemu ir erdviniais šviesos plyšiais. Pastato architektūra monumentali ir skulptūriška, kas atspindi šio pastato meninę prigimtį. Erdviniai plyšiai suskaido pastato tūrį ir sukuria senamiesčiui būdingą masteliškumą. Įėjimas į MO muziejų akcentuojamas įėjimo arka, kurios plokštuma išnaudojama anonsuoti vykstančius MMC renginius.

Related Projects